chor48
  Kolędy
 

  MĘDRCY ŚWIATA MONARCHOWIE

 

1. Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?


Ono w żłobie nie ma tronu
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.


2. Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.


Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem śpieszą,
gwiazda Zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.


3. Przed Maryją stają społem,
niosą Panu dary,
przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.


Trzykroć szczęśliwi Królowie,
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości?

MROŹNA CISZA
1. Mroźna cisza świat okryła i na ziemię noc
spłynęła,
a      H7     e      (D)
tylko gwiazda świeci.
   G              C          G    D      G
W ciemnej szopie Maria miła tuli do snu Dziecię.
  
       e              a         H7
Luli, la-a-aj, luli, luli, luli laj,
       e              a         H7         e
luli, la-a-aj, luli, luli, luli laj, luli laj.

2. Pochowały się ptaszęta
w ciepłą słomę pod strzechami.
Dzieci śpią w łóżeczkach.
Zaśnij, prosi Matka Święta, zaśnij mój Syneczku.
Luli, la-a-aj...

3. Skrzy się mrozem śnieg na polach,
już ucichły leśne szmery.
Drzew wiatr nie porusza.
Maria płacze nad niedolą małego Jezusa
Luli, la-a-aj...

 Z NARODZENIA PANA

1. Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie
pasterzy, co paśli pod borem woły.


2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta, co się dzieje,
czy nie świta, czy nie dnieje?
Skąd ta łuna bije tak miła oku?

3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
zaraz do Betlejem prosto bieżeli;
tam witali w żłobie Pana,
poklękali na kolana
i oddal dary, co z sobą wzięli.

4. Potem wykrzyknęli w głos na przemiany:
żyj, Jezu maleńki, na świat zesłany.
Niech Ci, Panie, od nas chwała
nie ustanie wiecznie trwała,
żyj, żyj, Zbawicielu, z nieba zesłany.

5. Odchodzą z Betlejem pełni wesela,
że już Bóg wysłuchał próśb Izraela;
gdy tej nocy to widzieli,
co Prorocy widzieć chcieli -
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

6. I my z pastuszkami dziś się radujmy,
chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
bo ten Jezus z nieba dany,
weźmie nas między niebiany,
tylko Go z całego serca miłujmy.

ZAŚNIJ DZIECINO


. Zaśnij, Dziecino, Święte Dziecię,
Tyś nam pociechą na tym świecie.
|: Zmruż oczęta swoje,
Tyś serce moje,
modlitwa moja
niech uśpi Cię. :|

2. Wznieś rączkę swoją, błogosław nam.
Całe swe życie dziś Tobie dam.
|: Zmruż oczęta swoje...

WESOŁĄ NOWINĘ

1. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
niebieską Dziecinę ze mną witajcie.
Jak miła ta nowina!
Mów, gdzie jest ta Dziecina?
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.


2. Bogu chwałę głoszą na wysokości,
pokój ludziom głoszą duchy światłości
Jak miła ta nowina...

3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,
pokłonem uczciła to Niemowlątko.
Jak miła ta nowina...

DZISIAJ W BETLEJEM

1. |: Dzisiaj w Betlejem :| wesoła nowina,
|: że Panna czysta :| porodziła Syna.


Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
Króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.


2. |: Maryja Panna :| Dzieciątko piastuje
|: i Józef Święty :|  Ono pielęgnuje.


Chrystus się rodzi...


3. |: Choć w stajeneczce :| Panna Syna rodzi,
|: przecież On wkrótce :| ludzi oswobodzi.


Chrystus się rodzi...


4. |: I Trzej Królowie :| od wschodu przybyli,
|: i dary Panu :| kosztowne złożyli.


Chrystus się rodzi...


5. |: Pójdźmy też i my :| przywitać Jezusa,
|: Króla nad królmi :| , uwielbić Chrystusa.


Chrystus się rodzi...

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI

1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.


2.Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
bo się narodził Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel.
Gloria...


3. O niebieskie duchy i posłowie nieba,
powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
bo my nic nie pojmujemy,
ledwo od strachu żyjemy.
Gloria...


4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
w pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski.
Gloria...
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=